Välkommen att prova på medicinska quiz!

Quizen är lättsamma med blandat faktamaterial. Det finns även möjlighet att prova på några kryss inom samma område.

Nya quiz kommer inom kort som handlar om nervsystemet.

Om 

Quizen

Min målsättning med quizen är att förena nytta med nöje genom att prova på kunskaper inom allmänmedicinska områden.

Klicka på länken till det quiz ni är intresserad av att prova!

1

Quiz som handlar om allergier

2

Quiz som handlar om barnsjukdomar

3

Quiz som handlar om ögats anatomi

6

Quiz som handlar om samtalsprocessen inom 1177


SamtalsprocessenInom 1177 Vårdguiden på telefon arbetar telefonsjuksköterskor med strukturerade samtal enligt en metod som kallas för samtalsprocessen.Forskning


Under 2023 genomförde Silje Rysst Gustafsson och Anna Carin Wahlberg en studie "The telephone nursing dialogue process: an integrative review"Länk här nedan till studien
7

Quiz som handlar om Nervsystemet

Om mig

Jag är legitimerad Naprapat samt legitimerad Sjuksköterska med lång erfarenhet inom hälso-, och sjukvård.

Övriga intressen

Förutom stort intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor är jag intresserad av kost och motion samt naturupplevelser i olika former.